Whisky Academy. Tobermory

13983_535759536523698_2436763635053557708_nTre?iadien? keliaujame ? Mull’o saloje esan?i? Tobermory distilerij?! Kelion? pradedame autobusiuku (4 val!), o paskui t?siame keltu. Ne?tik?tini vaizdai. Nors ir gana v?juota, ?sitaisome ant denio, kur m?gaujam?s vietinio elio skoniu ir groim?s plaukian?iais peizaais. Na ir diena pakliuvo – saul?ta ir ilta! Keltui atvykus v?l laipinam?s ? savo autobusiuk? ir dar madaug valand? keliaujame iki Ledaig miestelio. Atvykus jausmas it pasiekus antr?j? vaivorykt?s gal? – ne?tik?tino groio maas spalvingas miestukas su ko ne miestelio centre ?sik?rusia Tobermory distilerija. Po gana ilgos kelion?s jau?iam?s kiek ialk?, tad s?dame ukandiauti. Mus pasitinka stalas nukrautas vietin?mis g?ryb?mis – ukut?s, laia, langustai ir ?vair?s sumutiniai. Kompanijos nuotaika puiki. Gardu.

10408809_535759759857009_4381073456944384598_nPo distilerij? mus vedioja pats vadovas. Esame patys pirmieji lankytojai, kurie pamato k? tik pastatytus naujus distiliavimo puodus. Tad distilerija dabar laikinai neveikia. ?domu, kad ioje miniati?rin?je viskio ventov?je gaminami du kardinaliai skirtingi viskiai: Tobermory ir Ledaig. Pastar?jam naudojamas r?kytas salyklas i Islay salos, tad viskis gaunasi itoes sodraus d?minio charakterio. Tiesa, ne toks tiesmukas, kaip ?prastai b?na Islay saloje, bet kur kas vaisikesnis ir kompleksikesnis. Pagrindinis kaltininkas – ne?prasti „S“ formos aukti distiliavimo puodai. Kadangi maoji distilerija turi tik vien? misos ruoimo ind?, tad pirmus pus? met? gaminamas Tobermory viskis, tada kit? pusmet? gaminamas itin rykaus durpinio charakterio Ledaig ir tada visa distilerija itin atidiai plaunama tam, kad v?l b?t? galima gaminti velnesnio charakterio Tobermory. Degustacijos metu esame maloniai nustebinti vos prie kelias dienas atsiradusios naujienos Tobermory 20YO. Itin ilgai besiskleidiantis kompleksikas viskis. Gaila, bet iojo ?sigyti bus galima tik pa?ioje distilerijoje. Ledaig 10YO ekspresija dr?siai petys ? pet? gali stov?ti su Islay salos viskiais savo durpikumu, ta?iau is turi kur kas daugiau, nei vien durpi? skon?. M?gaujam?s.

10703722_535759959856989_5368376725877372511_nPo degustacijos atsisveikiname su distilerija ir lipame ? alimais prieplaukoje stovin?ius katerius – laukia ekskursij? po salos pakrant? i vandens. Tobula! Skriejame su v?jaliu ir ?domesn?se vietose stabtelime, kur laivo kapitonas pasakoja apie matomus vaizdus. Umatome ir prie saulut? besiildan?ius ruonius. Vakaro saul? labai dailiai nutvieskia spalving?j? miestel?.

Po vakarien?s viebutyje keliaujam ? ko ne legendin? saloje esant? pub? MishNish. Daili, uvedanti vieta. Liejasi viskis, alus, kokteiliai ir kompanijos juokas. Apie gr?im? namo susim?stome tik barmenui ?sp?jus apie paskutin? ans? usisakyti g?rim?, nes baras usidaro…

–> Facebook albumas <–

Turinys:

Whisky Academy. Deanston
Whisky Academy. Bunnahabhain
–>Whisky Academy. Tobermory