Marokas. pt9

10390287_486589028107416_3460200785400461365_n

Atsibundam puikiai isimiegoj?. Ivis, ?ia, Maroke, miegas itin saldus. Suprantame, kad tai paskutinis rytas Essasouiroj. Kakiek li?dna, tad norisi dien? pilnai inaudoti. Kompanija dalinasi ? tris dalis: vieni vaiuoja ? Sidi Kaouki gaudyt v?jo, antri ? Essasouir? priduot nuomot? main? ir apsipirkt, na o tretieji lieka viloje.

Netrukus pirmieji gr?ta i Sidi Kaouki ir pargabena vis? surf klube palikt? inventori?. Nuskamba mintis, kad Sidi Kaouki per ias dienas pasiplaukiojome ities neblogai, bet visgi p?t? Casablankoj geriau. Kvatojam?s. V?jas per silpnas, kad padoriai plaukt. Plauname, valome dioviname vis? inventori?. Druskos tikrai n?ra geriausias aitvar? ar strop? draugas. Prasideda aidimas tinklinio kamuoliu. Norint atmut kamuol? kartais ir ? basein? okt tenka. Smagu! Pietums pasiruo?me saldiar?g?io padao ir supjaust? likus? rykl? maais gabaliukais ir apvolioj? kukur?z? miltuose apskrudinome gruzdintuv?je. T? pat? padar?me ir su cukinijomis. Maistas nuo stalo dingo per kelias minutes. Panau, kad tokiame amplua draugams ryklys patiko labiau.

1902829_486589138107405_589685875178100680_nGr?ta ekipaas i Essasouiros. Rankose keturi maiai alaus buteliuk?. A?I?! Saulei plieskiant ir v?jui nepu?iant ities karta ir alus puikiai atgaivina. Vyniojam pradi?vusi? ?ranga. Bus nelengva susipakuoti – atvykstant daug k? buvome ? vakuuminius maius suki?, o dabar nesigaus, nes n?ra siurblio. ? pagalb? pasitelkiam lipni?j? juost?. Rodos, tilpo. Kartu vyksta ir nuotrauk? bei video mediagos surinkimas ? bendr? kr?v?. Laikas tiesiog skrieja. At?jo metas vakarienei. Apkepinome jautienos ipjovos gabaliukus, pasiruo?me tirt? raudon? pomidor? pada? su paragin?mis pupel?mis ir ivir?me didel? katil? tagliatelle makaron?. Gavosi ities neblogai. Neliko n? laelio. Po vakarien?s sesija R. Kazlo benefis? laidoje „Neken?iu Reklamos“. Juokiam?s balsu. Gaila, kad tik paskutin? vakar? suradome ?raus. Apie 23 valand? jau dauguma eina ils?tis – 1:30 turi atvaiuoti du autobusiukai, veiantys mus ? Marake?.

10313986_486589024774083_7450259224325577483_nPirmieji adintuvai ima skamb?ti apie pirm? valand? ryto. Pus? antros jau visi apsir?d? s?di ant lagamin?. Ekipa? n?ra. Kakiek neramu. Bet nenorim tik?t, kad apgavo, visgi vakar buvo atvaiav?s arabas apsii?r?t vietos, i kur mus pasiimti. Telefon? niekas nekelia. Laukiam. Dvi. Jau nebejuokinga. Matas su Liutauru patraukia vyrkeliu link pagrindinio kelio. Pagaliau ragel? pagelia Jawad’as (bosas) ir pasako, kad maina laukia prie Vila Bada. Draugai nueina. N?ra. Darsyk skambina, ?syk atsakymas jau kiek kitoks – bus u dvideimt minu?i?. Kiek pavaik?ioj? umato pa?stam? dip? (juo keliavo i Marakeo ? Essasouir?). Pavyksta prisikviest. Pasirodo, kad abu vairuotojai nusuko kakur ? lankas. Autobusiukui belaukiant neteisingam ?vaiavime iam nus?do akumuliatorius. Prao pastumt. Tryse ustumt didelio autobusiuko ?klimpusio sm?lyje niekaip nepavyksta. Autobusiuko vairuotojui kyla geniali mintis – tai? pririimo gimine virve dipu itempti autobusiuk?. Aiku, virv? tr?ksta. Draugai gr?ta dipu ? m?s? vil?. Iekome virvi? traukimui. Radome. 10172646_486589011440751_5985917927339140680_nDabar jau keturi m?sikiai vaiuoja busiuko traukt. Arabas pritvirtino virv? ir n? neperjung?s l?tintuvo arba bent jau keturi? varom? rat? mikliu grei?io pedalo spustel?jimu sm?lyje ukasa ir Toyota Land Cruiser. Band? stumt- n? i vietos. Draugai skambina likusiems viloje, kad iekot? kastuv? ir lent?. Kai jau b?gome keliu neini vadavimo ?nagiais, pasirodo horizonte viesos. Pavyko istumti dip?. Autobusiukas palaidojamas ir kvie?iama nauja maina i Essasouiros. U 20 minu?i? pasirodo antras Land Cruiser. M?s? devyni, o viet? atuonios. Antrojoje mainoje gale s?dime keturiese, tad apie kakok? patogum? sunku ir pasvajot. Vaiuojame greitai, nes reikia sp?t ? oro uost?. Sp?jome! Tai buvo paskutinis didelis nuotykis ioje aunioje kelion?je.

A?I? bendrakeleiviams. Buvo ne?tik?tinai linksma ir smagu!

–> Facebook albumas <–

Turinys:

Marokas. pt1
Marokas. pt2
Marokas. pt3
Marokas. pt4
Marokas. pt5
Marokas. pt6
Marokas. pt7
Marokas. pt8
–>Marokas. pt9